For at vi skal kunne hjelpe deg med å verne deg som person samler vi inn så mye personlig informasjon om deg som overhodet mulig og lagrer det til videre bruk. Akkurat slik Staten må vite alt om deg, hvor du oppholder deg, hvem du skriver med, hva du skriver om o.l., så må Tidløse Tidene ha den samme informasjonen for å kunne beskytte deg mot deg selv.