Vil forby
bilister å tenke

Nummer to i Planpartiet, Asle Rektum, vil på bakgrunn av ulykkesstatistikk lage et lovverk som hindrer bilister å tenke. Dette kommer i kjølvannet av at han selv ble tatt i fartsovertredelse og mobilbruk.

Rektum tok selv kontakt med TT etter at han innledningsvis ikke hadde noen kommentarer på videoen som viser ham filme seg selv mens han kjører i 240 km/t i 110-sona. TT hadde fått tak i en video som Rektum selv skal ha sendt til flere venner for å skryte av lovbruddene.

Rektum tar en viktig telefon.
Viktig telefon: Som vanlig borger er det vanskelig å sette seg inn i en situasjon der samfunnssikkerhet overgår trafikksikkerhet. Foto: Adobe Firefly

Du hadde tidligere intet ønske om å uttale deg om denne videoen. Hvorfor har du snudd?

– Jeg ventet med overlegg. Jeg ga det litt tid for å se hvordan diskusjonen rundt dette utartet seg. Hele poenget med å dele klippet, var å skape debatt rundt hvorvidt lovverket gjenspeiler ulykkesstatistikken. 

Hva er det statistikken sier?

– Nesten ti prosent av alle ulykker er forårsaket av dagdrømming – at folk sitter og tenker på helt andre ting. Dette er over ti ganger så mye som ved mobilbruk.

Så da ønsker du å forby folk å tenke?

– Nå spissformulerer du, men, ja – hvis du tenker over det, unnskyld uttrykket, så er det helt uproblematisk når det fører til så stor andel av ulykkene. Vi må beskyttes mot oss selv. De som tenker selv ender som regel opp med forstyrrende konspirasjonsteorier uansett, så i forlengelsen av dette vil vi åpne for et generelt forbud.

Er dette Planpartiets offisielle standpunkt, at folk ikke skal få tenke?

– Planpartiet tar ingen reelle standpunkt, vi tror ikke på lederskap, det er nettopp derfor jeg er nummer to. Og folk skal selvsagt få lov til å tenke; forskjellen er bare at myndighetene forteller deg hva.

Så når du filmer deg selv i kokainrus, så er det fordi du ikke tenker?

– Mens jeg kjører? Nei, det er ikke bra. Hvis du har det på teip også, så er det klart at det ikke er bra. Sånn skal det ikke være, og det er ikke bra. Det får jeg lære av. Men til mitt forsvar; jeg har ikke kopiert noens måte å ta kokain på, jeg har bare brukt samme metode.